Rejestracja API BDO (INSTRUKCJA)
Zapisując formularz upoważniam firmę TPO do dokonywania operacji na platformie BDO typu:
  • Planowanie Kart przekazania odpadów
  • Zatwierdzanie Kart przekazania odpadów
  • Potwierdzanie usługi transportu